Запрошення на роботу

Государственное предприятие “Дирекция КГОКОР”

Приглашает на работу подсобных рабочих (мужчин).

Удобный график работы Пн-Пт с 8:00 до 16:00

Своевременная оплата труда.

тел: 050 488 10 98

Звіт з оцінки корупційних ризиків в ДП “Дирекція КГЗКОР”

Згідно внутрішнього Наказу від 20.03.2019р. №14/14 “Про організацію роботи по проведенню оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства” проведено відповідну роботу. З вмістом звіту можна ознайомитись за посиланням:

Звіт з оцінки корупційних ризиків в ДП Дирекція КГЗКОР

Антикорупційна програма Державного підприємства «Дирекція КГЗКОР»

І. Загальні положення, сфера застосування та коло осіб, на яких поширюються програмні положення

  1. Ця Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності ДП «Дирекція КГЗКОР» (далі-Підприємство) та є обов’язковою для виконання усіма працівниками усіх рівнів. Антикорупційна програма застосовується у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
  2. Антикорупційну програму розроблено на підставі:

– Закону України «Про запобігання корупції»(далі- Закон);

– типової Антикорупційної програми, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі –НАЗК); (більше…)

Повідомлення про намір передачі в оренду

ДП «Дирекція КГЗКОР» повідомляє про намір передати в оренду окремо визначене майно, а саме:

будівельний вагончик, б/в     площею 27,0 кв. м

Особи, що бажають отримати зазначене вище майно у користування на підставі договору оренди, повинні повідомити про свій намір укласти договір оренди до 13 березня 2019 року включно способом скерування заяви про укладення договору на адресу:

ДП «Дирекція КГЗКОР» Проммайданчик, м. Долинська, 28500.

Заява повинна містити пропозицію про цільове використання об’єкту оренди.

До заяви додається:

  1. Для фізичних осіб – підприємців – засвідчена заявником копія паспорта громадянина України – (1, 2, 11 сторінки).
  2. Для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
  3. Довідка про відсутність справи про банкрутство.

У разі надходження двох і більше заяв підприємство оголошує конкурс на право оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Докладнішу інформацію можна отримати за тел.: +38 (05234) 42-184.

Звіт про проведену роботу уповноваженим з антикорупційної діяльності за 2018 рік

У підзвітному 2018 році робота з антикорупційної діяльності на державному підприємстві «Дирекція КГЗКОР» проводилась двома особами: в період з 01.01.2018р. до 05.07.2018р. – пані Коробка Тетяна Євгеніївна, а в період з 05.07.2018р. до 31.12.2018р. – пані Чорна Світлана Анатоліївна.

Власне зі звітом можна ознайомитись за посиланням нижче:

Звіт про роботу за 2018

Звіт про проведену роботу уповноваженим з антикорупційної діяльності за 2017 рік

 

У підзвітному 2017 році робота з антикорупційної діяльності на державному підприємстві «Дирекція КГЗКОР» (далі – Підприємство) проводилась двома особами: в період з 01.01.2017 до 13.07.2017 – Антончиком Євгенієм Олександровичем; з 17.07.2017 до 31.12.2017 – Коробкою Тетяною Євгеніївною.

ЗВІТ 2017

Зміна тарифу

 

Інформація про намір здійснити зміну діючих тарифів

                Керуючись наказом Мінрегіонбуду від 30.07.2012р. №390 щодо доведення до відома споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру тарифів, зміну тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, ДП «Дирекція КГЗКОР» інформує про намір здійснити зміну діючих тарифів на виробництво послуг водопостачання та водовідведення, які реалізуються КП «Координаційний Центр» для подальшого доведення їх до кінцевого споживача.

                  Зміна тарифу ДП КГЗКОР

Правила етичної поведінки

Правила етичної поведінки та запобігання корупції

на ДП «Дирекція КГЗКОР»

Правила етичної поведінки та запобігання корупції на ДП «Дирекція КГЗКОР» (далі – Правила) встановлюють загальні вимоги до етики поведінки працівників ДП «Дирекція КГЗКОР» (далі-Підприємство). Дотримуватися  цих Правил повинні всі працівники Підприємства під час виконання своїх посадових обов’язків. (більше…)