ЗВІТ за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Дирекція КГЗКОР» 2020р.

Оцінку корупційних ризиків в Державному підприємстві «Дирекція КГЗКОР» проведено відповідно до Антикорупційної програми ДП «Дирекція КГЗКОР» та Методичних рекомендацій, затверджених Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 28.12. 2017 року № 31, Наказу від 27.05.2020р. № 14/10 «Про організацію роботи по проведенню оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства».

З вмістом звіту можна ознайомитись за посиланням:

ЗВІТ за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного підприємства «Дирекція КГЗКОР»

Звіт з оцінки корупційних ризиків в ДП “Дирекція КГЗКОР”

Згідно внутрішнього Наказу від 20.03.2019р. №14/14 “Про організацію роботи по проведенню оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства” проведено відповідну роботу. З вмістом звіту можна ознайомитись за посиланням:

Звіт з оцінки корупційних ризиків в ДП Дирекція КГЗКОР

Антикорупційна програма Державного підприємства «Дирекція КГЗКОР»

І. Загальні положення, сфера застосування та коло осіб, на яких поширюються програмні положення

  1. Ця Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності ДП «Дирекція КГЗКОР» (далі-Підприємство) та є обов’язковою для виконання усіма працівниками усіх рівнів. Антикорупційна програма застосовується у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
  2. Антикорупційну програму розроблено на підставі:

– Закону України «Про запобігання корупції»(далі- Закон);

– типової Антикорупційної програми, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі –НАЗК); (більше…)

Звіт про проведену роботу уповноваженим з антикорупційної діяльності за 2018 рік

У підзвітному 2018 році робота з антикорупційної діяльності на державному підприємстві «Дирекція КГЗКОР» проводилась двома особами: в період з 01.01.2018р. до 05.07.2018р. – пані Коробка Тетяна Євгеніївна, а в період з 05.07.2018р. до 31.12.2018р. – пані Чорна Світлана Анатоліївна.

Власне зі звітом можна ознайомитись за посиланням нижче:

Звіт про роботу за 2018