Звіт з оцінки корупційних ризиків в ДП “Дирекція КГЗКОР”

Згідно внутрішнього Наказу від 20.03.2019р. №14/14 “Про організацію роботи по проведенню оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства” проведено відповідну роботу. З вмістом звіту можна ознайомитись за посиланням:

Звіт з оцінки корупційних ризиків в ДП Дирекція КГЗКОР

Антикорупційна програма Державного підприємства «Дирекція КГЗКОР»

І. Загальні положення, сфера застосування та коло осіб, на яких поширюються програмні положення

  1. Ця Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності ДП «Дирекція КГЗКОР» (далі-Підприємство) та є обов’язковою для виконання усіма працівниками усіх рівнів. Антикорупційна програма застосовується у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
  2. Антикорупційну програму розроблено на підставі:

– Закону України «Про запобігання корупції»(далі- Закон);

– типової Антикорупційної програми, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі –НАЗК); (більше…)

Звіт про проведену роботу уповноваженим з антикорупційної діяльності за 2018 рік

У підзвітному 2018 році робота з антикорупційної діяльності на державному підприємстві «Дирекція КГЗКОР» проводилась двома особами: в період з 01.01.2018р. до 05.07.2018р. – пані Коробка Тетяна Євгеніївна, а в період з 05.07.2018р. до 31.12.2018р. – пані Чорна Світлана Анатоліївна.

Власне зі звітом можна ознайомитись за посиланням нижче:

Звіт про роботу за 2018

Звіт про проведену роботу уповноваженим з антикорупційної діяльності за 2017 рік

 

У підзвітному 2017 році робота з антикорупційної діяльності на державному підприємстві «Дирекція КГЗКОР» (далі – Підприємство) проводилась двома особами: в період з 01.01.2017 до 13.07.2017 – Антончиком Євгенієм Олександровичем; з 17.07.2017 до 31.12.2017 – Коробкою Тетяною Євгеніївною.

ЗВІТ 2017

Правила етичної поведінки

Правила етичної поведінки та запобігання корупції

на ДП «Дирекція КГЗКОР»

Правила етичної поведінки та запобігання корупції на ДП «Дирекція КГЗКОР» (далі – Правила) встановлюють загальні вимоги до етики поведінки працівників ДП «Дирекція КГЗКОР» (далі-Підприємство). Дотримуватися  цих Правил повинні всі працівники Підприємства під час виконання своїх посадових обов’язків. (більше…)

Наказ про проведення оцінки корупційних ризиків

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ДИРЕКЦІЯ КРИВОРІЗЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ  ОКИСЛЕНИХ РУД»

 

НАКАЗ

26 вересня 2017 року                    м. Долинська                        № 18/64-аг

«Про проведення оцінки

корупційних ризиків»

(більше…)

Гарантії державного захисту

ДО УВАГИ ВСІХ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИРЕКЦІЯ КРИВОРІЗЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ ОКИСЛЕНИХ РУД»

Гарантії державного захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів)

(більше…)